Zákon  č.  159/1971 Sb.
Slovenskej národnej rady
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnych výboroch a upravuje pôsobnosť národnych výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
Oblasti úpravy:
NÁRODNÍ VÝBORY.;Stupně a druhy národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.1971 Účinnost od: 01.01.1972
Uveřejněno v č. 39/1971 Sbírky zákonů na straně 0793