Vyhláška  č.  100/1972 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím
Oblasti úpravy:
SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ZEMĚDĚLCI. SOUKROMÍ ROLNÍCI.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.1972 Účinnost od: 01.01.1973 Zrušeno: 01.01.1976
Uveřejněno v č. 29/1972 Sbírky zákonů na straně 580

zrušeno 128/1975 Sb.