Zákon  č.  50/1973 Sb.
Federálního shromáždění
o pěstounské péči
Oblasti úpravy:
OPATROVNICTVÍ A PORUČENSTVÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Vyživovací povinnost ascendentů vůči descendentům.;Promlčení v občanském právu.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.1973 Účinnost od: 01.06.1973 Zrušeno: 01.04.2000
Uveřejněno v č. 15/1973 Sbírky zákonů na straně 0145

zrušeno pro Slovensko 265/1998 Z.z.
zrušeno pro Čechy 359/1999 Sb.