Vyhláška  č.  118/1974 Sb.
Ministerstva vnitra České socialistické republiky
o podnikových archívech
Oblasti úpravy:
ARCHIVNICTVÍ.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.1974 Účinnost od: 01.01.1975 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 21/1974 Sbírky zákonů na straně 0403

zrušeno pro Čechy 499/2004 Sb.