Směrnice  č.  106/75-I/1
Ministerstva zemědělství České socialistické republiky
o podmínkách lovu zvěře na honebních pozemcích v prostoru letišť
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;Pozemní zařízení (letiště atd.).;
Schváleno (Vydáno): 06.02.1975 Účinnost od: 06.02.1975
Uveřejněno v č. 22/1975 Sbírky zákonů na straně 0501