Směrnice  č.  LP-200.4-22.4.75
Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí
Oblasti úpravy:
Léčebná a preventivní péče. Lázně.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.1975 Účinnost od: 01.07.1975 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 23/1975 Sbírky zákonů na straně 0538

zrušeno pro Čechy 550/1991 Sb.