Zákon  č.  121/1975 Sb.
Federálního shromáždění
o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;
Schváleno (Vydáno): 12.11.1975 Účinnost od: 01.01.1976 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 28/1975 Sbírky zákonů na straně 0627

zrušeno pro Čechy 589/1992 Sb.
zrušeno pro Slovensko 194/1994 Z.z.
zrušeno pro Slovensko 413/2002 Z.z.
zrušeno pro Slovensko 461/2003 Z.z.