Vyhláška  č.  128/1975 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA. JEDNOTNÁ ZEMĚDĚLSKÁ DRUŽSTVA.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Pracovní podmínky mladistvých.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.11.1975 Účinnost od: 01.01.1976 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 30/1975 Sbírky zákonů na straně 0707

zrušeno pro Slovensko 387/1996 Z.z.
zrušeno pro Čechy 329/2011 Sb.