Směrnice  č.  F V/2-1614/75-1102
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.1975 Účinnost od: 01.01.1976 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 35/1975 Sbírky zákonů na straně 0906

zrušeno 149/1988 Sb.