Vyhláška  č.  171/1975 Sb.
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky
, ktorou sa mení výpočet zveri
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.1975 Účinnost od: 30.12.1975 Zrušeno: 01.09.2009
Uveřejněno v č. 40/1975 Sbírky zákonů na straně 1063

zrušeno 344/2009 Z.z.