Vyhláška  č.  60/1977 Sb.
Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky
, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.
Oblasti úpravy:
Hygienická a protiepidemická péče.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;
Schváleno (Vydáno): 02.09.1977 Účinnost od: 01.10.1977 Zrušeno: 01.01.1985
Uveřejněno v č. 19/1977 Sbírky zákonů na straně 304

zrušeno 91/1984 Sb.