Zákon  č.  96/1977 Sb.
České národní rady
o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;TĚŽBA A DOPRAVA DŘEVA. HOSPODAŘENÍ S DŘEVEM.;PRACOVNÍCI V LESNICTVÍ.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Pokuty. Blokové pokuty.;Ochrana lesního fondu.;Užívání lesního fondu.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;Správa lesního hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.1977 Účinnost od: 01.01.1978
Uveřejněno v č. 29/1977 Sbírky zákonů na straně 0553