Zákon  č.  100/1977 Sb.
Slovenskej národnej rady
o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA LESŮ.;TĚŽBA A DOPRAVA DŘEVA. HOSPODAŘENÍ S DŘEVEM.;PRACOVNÍCI V LESNICTVÍ.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Pokuty. Blokové pokuty.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana lesního fondu.;Užívání lesního fondu.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;Správa lesního hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.1977 Účinnost od: 01.01.1978 Zrušeno: 01.09.2005
Uveřejněno v č. 30/1977 Sbírky zákonů na straně 0577

zrušeno 326/2005 Z.z.