Výnos  č.  VI/1-26 711/1978
Federálního ministerstva financí
o zdaňování náborových příspěvků poskytovaných pracovníkům v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
Oblasti úpravy:
Daň ze mzdy.;Změna pracovního poměru. Převedení na jinou práci.;Náborový příspěvek.;
Schváleno (Vydáno): 30.01.1979 Účinnost od: 01.03.1979 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 5/1979 Sbírky zákonů na straně 0117

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno pro Čechy 586/1992 Sb.