Zákonné opatření  č.  76/1979 Sb.
Předsednictva Federálního shromáždění
o zvýšení důchodů
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.1979 Účinnost od: 01.08.1979 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 16/1979 Sbírky zákonů na straně 0361

zrušeno 100/1988 Sb.