Zákonné opatření  č.  78/1979 Sb.
Předsednictva České národní rady
, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociální zabezpečení
Oblasti úpravy:
Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.1979 Účinnost od: 01.08.1979 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 16/1979 Sbírky zákonů na straně 0364

zrušeno 114/1988 Sb.