Vyhláška  č.  108/1979 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;
Schváleno (Vydáno): 21.09.1979 Účinnost od: 01.10.1979 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 22/1979 Sbírky zákonů na straně 0561

zrušeno 149/1988 Sb.