Usnesení  č.  126/1979 Sb.
České národní rady
o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
Oblasti úpravy:
PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;
Schváleno (Vydáno): 16.10.1979 Účinnost od: 30.11.1979 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 25/1979 Sbírky zákonů na straně 629

zrušeno 114/1988 Sb.