Zákon  č.  153/1979 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zabezpečování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Ochrana veřejného pořádku.;Blokové řízení.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.1979 Účinnost od: 01.01.1980 Zrušeno: 01.07.1990
Uveřejněno v č. 28/1979 Sbírky zákonů na straně 0706

zrušeno 200/1990 Sb.