Vyhláška  č.  85/1980 Sb.
Ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.
Oblasti úpravy:
Ochrana zdravých životních podmínek (očkování, dezinfekce, deratizace).;Hygienická a protiepidemická péče.;
Schváleno (Vydáno): 05.06.1980 Účinnost od: 15.07.1980 Zrušeno: 01.01.1985
Uveřejněno v č. 21/1980 Sbírky zákonů na straně 0375

zrušeno 103/1984 Sb.