Vyhláška  č.  151/1980 Sb.
Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky
, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů z hudební a umělecké činnosti.;Daň z příjmů z literární a umělecké činnosti.;
Schváleno (Vydáno): 27.10.1980 Účinnost od: 01.01.1981 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 38/1980 Sbírky zákonů na straně 0704

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno pro Čechy 586/1992 Sb.