Směrnice  č.  OP-073-2.10.1980
Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
o vypořádání regresních náhrad z onemocnění zaprášením plic prachem obsahujícím kysličník křemičitý a z onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek
Oblasti úpravy:
Nemoci z povolání.;Postih (regres).;
Schváleno (Vydáno): 31.12.1980 Účinnost od: 01.12.1980 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 39/1980 Sbírky zákonů na straně 0741

zrušeno pro Čechy 550/1991 Sb.