Zákon  č.  127/1981 Sb.
České národní rady
o vnitřním obchodě
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;VNITŘNÍ OBCHOD.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Kniha přání a stížností.;Cestovní ruch. Cestovní kanceláře.;Pokuty. Blokové pokuty.;Ubytovací služby. Hotely.;Veřejné stravování. Restaurace a jídelny. Bufety.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.1981 Účinnost od: 01.04.1982 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 34/1981 Sbírky zákonů na straně 0712

zrušeno 570/1991 Sb.