Zákonné opatření  č.  7/1982 Sb.
Předsednictva Federálního shromáždění
o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;
Schváleno (Vydáno): 27.01.1982 Účinnost od: 01.02.1982 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 2/1982 Sbírky zákonů na straně 0026

zrušeno 100/1988 Sb.