Nařízení  č.  9/1982 Sb.
Vlády Československé socialistické republiky
o zvýšení některých sociálních dávek na děti
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;
Schváleno (Vydáno): 28.01.1982 Účinnost od: 01.02.1982
Uveřejněno v č. 2/1982 Sbírky zákonů na straně 0030