Usnesení  č.  39/1982 Sb.
Federálního shromáždění
o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.1982 Účinnost od: 14.04.1982 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 7/1982 Sbírky zákonů na straně 99

zrušeno 100/1988 Sb.