Zákon  č.  49/1982 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 27.04.1982 Účinnost od: 01.07.1982 Zrušeno: 24.11.1990
Uveřejněno v č. 10/1982 Sbírky zákonů na straně 0185

zrušeno 367/1990 Sb.