Úprava  č.  3-3790/1981
Slovenského úradu geodézie a kartografie
o tvorbe Základnej mapy ČSSR veľkej mierky
Oblasti úpravy:
Mapy, mapování, kartografie.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.1981 Účinnost od: 01.02.1982 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 10/1982 Sbírky zákonů na straně 0208

zrušeno pro Slovensko 266/1992 Sb.