Vyhláška  č.  78/1982 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 25.06.1982 Účinnost od: 01.07.1982 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 14/1982 Sbírky zákonů na straně 0313

zrušeno 149/1988 Sb.