Zákon  č.  138/1982 Sb.
České národní rady
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečeni
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 08.11.1982 Účinnost od: 01.01.1983 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 28/1982 Sbírky zákonů na straně 0564

zrušeno 114/1988 Sb.