Zákon  č.  174/1982 Sb.
České národní rady
o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
Oblasti úpravy:
Odvody do státního rozpočtu.;Důchodová daň.;Příspěvky na sociální zabezpečení.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.1982 Účinnost od: 01.01.1983 Zrušeno: 01.01.1991
Uveřejněno v č. 37/1982 Sbírky zákonů na straně 0837

zrušeno 576/1990 Sb.