Vyhláška  č.  89/1983 Sb.
Ministerstva vnitra České socialistické republiky
, kterou se mění vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 1/1970 Sb.
Oblasti úpravy:
Pokuty. Blokové pokuty.;Blokové řízení.;
Schváleno (Vydáno): 06.07.1983 Účinnost od: 01.10.1983 Zrušeno: 01.07.1990
Uveřejněno v č. 18/1983 Sbírky zákonů na straně 0603

zrušeno 200/1990 Sb.