Vyhláška  č.  144/1983 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění § 159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.1983 Účinnost od: 01.01.1984 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 30/1983 Sbírky zákonů na straně 0808

zrušeno 149/1988 Sb.