Sdělení  č.  1105/82-KO
Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky
Hlediska pořadí naléhavosti ochranné ústavní léčby protialkoholní
Oblasti úpravy:
Ochranná opatření.;Alkoholismus.;
Schváleno (Vydáno): 10.10.1984 Účinnost od: 10.10.1984
Uveřejněno v č. 1/1984 Rejstříku instrukcí (dříve Sbírky instrukcí a sdělení) na straně 12