Zákon  č.  29/1984 Sb.
Federálního shromáždění
o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;ZÁJMOVÉ ORGANIZACE OBČANŮ. SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE. SPOLKY. SPOLČOVÁNÍ;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy základní.;Odborná praxe studentů.;Konzervatoře.;Školy církevní.;Školy vojenské, SNB a SNV, policejní.;Studium při zaměstnání. Zvýšení kvalifikace.;Výchovné poradenství.;Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).;Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.;Hospodářské zabezpečení studujících a učňů. Stipendia.; ...
Schváleno (Vydáno): 22.03.1984 Účinnost od: 01.09.1984 Zrušeno: 01.01.2005
Uveřejněno v č. 5/1984 Sbírky zákonů na straně 0110

zrušeno pro Čechy 561/2004 Sb.
zrušeno pro Slovensko 245/2008 Z.z.