Zákon  č.  56/1984 Sb.
Federálního shromáždění
o některých změnách zákona o sociálním zabezpečeni
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;
Schváleno (Vydáno): 20.06.1984 Účinnost od: 01.09.1984
Uveřejněno v č. 12/1984 Sbírky zákonů na straně 0310