Zákon  č.  58/1984 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění zákon o pěstounské péči
Oblasti úpravy:
PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 20.06.1984 Účinnost od: 01.09.1984 Zrušeno: 01.04.2000
Uveřejněno v č. 12/1984 Sbírky zákonů na straně 0314

zrušeno pro Slovensko 265/1998 Z.z.
zrušeno pro Čechy 359/1999 Sb.