Vyhláška  č.  73/1984 Sb.
Federálního ministerstva práce a sociálních věcí
o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.;
Schváleno (Vydáno): 21.06.1984 Účinnost od: 01.09.1984 Zrušeno: 14.11.2011
Uveřejněno v č. 14/1984 Sbírky zákonů na straně 0345

zrušeno pro Čechy 329/2011 Sb.