Vyhláška  č.  104/1984 Sb.
Úřadu pro normalizaci
o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu
Oblasti úpravy:
Zbraně a střelivo (obecně).;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 20.09.1984 Účinnost od: 01.12.1984 Zrušeno: 01.09.1997
Uveřejněno v č. 21/1984 Sbírky zákonů na straně 0520

zrušeno pro Čechy 22/1997 Sb.
zrušeno pro Slovensko 397/1999 Z.z.