Zákon  č.  108/1984 Sb.
Federálního shromáždění
o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;
Schváleno (Vydáno): 13.11.1984 Účinnost od: 01.01.1985 Zrušeno: 01.10.1988
Uveřejněno v č. 23/1984 Sbírky zákonů na straně 0549

zrušeno 100/1988 Sb.