Zákon  č.  22/1985 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce
Oblasti úpravy:
Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.1985 Účinnost od: 09.04.1985 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 6/1985 Sbírky zákonů na straně 0153

zrušeno pro Slovensko 311/2001 Z.z.
zrušeno pro Čechy 262/2006 Sb.