Vyhláška  č.  41/1985 Sb.
Federálního ministerstva zahraničního obchodu
o neobchodních vývozech a dovozech věcí
Oblasti úpravy:
Poštovní známky. Poštovní ceniny. Poštovní zásilky.;Vývoz a dovoz věcí.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Celní řízení.;
Schváleno (Vydáno): 13.05.1985 Účinnost od: 01.06.1985 Zrušeno: 24.04.1995
Uveřejněno v č. 10/1985 Sbírky zákonů na straně 0190

zrušeno pro Slovensko 17/1994 Z.z.
zrušeno pro Čechy 62/1995 Sb.