Výnos  č.  V/1-13 669/85
Federálního ministerstva financí
o zdaňování odměn za odběr a sběr biologického materiálu z lidského organizmu na výrobu sér, očkovacích látek a léčiv a za odběr orgánů pro transplantaci
Oblasti úpravy:
Daň ze mzdy.;
Schváleno (Vydáno): 20.08.1985 Účinnost od: 01.09.1985 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 26/1985 Sbírky zákonů na straně 0467

zrušeno 286/1992 Sb.
zrušeno pro Čechy 586/1992 Sb.