Zákon  č.  133/1985 Sb.
České národní rady
o požární ochraně
Oblasti úpravy:
PÉČE O PRACOVNÍKY.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Zánik pracovního poměru. Výpověď.;Změna pracovního poměru. Převedení na jinou práci.;Ministerstva a ministři obecně.;Pracovní disciplína (kázeň). Kárné opatření. Kárné řízení.;Pracovní doba. Doba služby.;Práva a povinnosti pracovníků.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Pojištění proti živelným pohromám, povodním a požárům.;Pokuty. Blokové pokuty.; ...
Schváleno (Vydáno): 17.12.1985 Účinnost od: 01.07.1986
Uveřejněno v č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674