Zákon  č.  133/1985 Sb.
České národní rady
o požární ochraně
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PÉČE O PRACOVNÍKY.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Pojištění proti živelným pohromám, povodním a požárům.;Pokuty. Blokové pokuty.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Ministerstva a ministři obecně.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.; ...
Schváleno (Vydáno): 17.12.1985 Účinnost od: 01.07.1986
Uveřejněno v č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674