Směrnice  č.  LP/3-200.2-28.4.1986
Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
, jimiž se mění a doplňují směrnice č. 10/1975 Věst. MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Hygienická a protiepidemická péče.;
Schváleno (Vydáno): 08.05.1986 Účinnost od: 15.08.1986 Zrušeno: 01.01.1992
Uveřejněno v č. 16/1986 Sbírky zákonů na straně 0390

zrušeno pro Čechy 550/1991 Sb.