Směrnice  č.  900/1986-21
Českého úřadu geodetického a kartografického
, kterými se mění směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 2. července 1981 č. 2600/1981-22 pro tvorbu Základní mapy velkého měřítka
Oblasti úpravy:
SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;Mapy, mapování, kartografie.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.1986 Účinnost od: 01.10.1986 Zrušeno: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 18/1986 Sbírky zákonů na straně 0424

zrušeno pro Čechy 344/1992 Sb.