Zákon  č.  54/1987 Sb.
Federálního shromáždění
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.1987 Účinnost od: 01.07.1987 Zrušeno: 01.09.1997
Uveřejněno v č. 12/1987 Sbírky zákonů na straně 0373

zrušeno pro Čechy 22/1997 Sb.
zrušeno pro Slovensko 264/1999 Z.z.