Vyhláška  č.  60/1987 Sb.
Úřadu pro normalizaci
o změnách a doplněních vyhlášky č. 136/1982 Sb., kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
Oblasti úpravy:
Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 24.06.1987 Účinnost od: 01.07.1987 Zrušeno: 15.12.1992
Uveřejněno v č. 12/1987 Sbírky zákonů na straně 0379

zrušeno 585/1992 Sb.