Vyhláška  č.  113/1987 Sb.
Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
o podnikové veterinární službě
Oblasti úpravy:
VETERINÁRNÍ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 23.12.1987 Účinnost od: 01.01.1988 Zrušeno: 01.11.1991
Uveřejněno v č. 24/1987 Sbírky zákonů na straně 0598

zrušeno 437/1991 Sb.