Vyhláška  č.  20/1988 Sb.
Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
, kterou se provádí zákon o myslivosti
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V HOSPODÁŘSKÉM A OBCHODNÍM PRÁVU.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;MYSLIVOST.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Pojištění osob v občanském právu.;Ochrana volně žijících živočichů.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.1988 Účinnost od: 01.06.1988 Zrušeno: 23.05.1996
Uveřejněno v č. 3/1988 Sbírky zákonů na straně 0073

zrušeno 134/1996 Sb.